Zdajemy sobie sprawy z digitalizacji procesu nauczania. Wykorzystujemy nowoczesne materiały dydaktyczne, tablice interaktywne, gry on-line, zabawy z komputerem. Jednocześnie przekonujemy dzieci, że gry planszowe, wspólna zabawa, czytanie książek to nie archaizmy, ale doskonałe uzupełnienie lekcji.

Zajęcia, oprócz spotkań z nauczycicelem to także

Nasi lektorzy


Beata Suszczak - Posiada tytuł magistra filologii angielskiej oraz magistra ekonomii. Zajmuje się nauczaniem języka angielskiego od 2002 roku. Zabawe z angielskim rozpoczęła w Centrum Helen Doron ® w Koszalinie, gdzie zrozumiała, że nauka to naprawdę świetna zabawa. Obecnie prowadzi kursy na bardzo różnym stopniu zaawansowania, dla wszystkich grup wiekowych. Jej atutem jest różnorodność zainteresowań, które łączy prowadząc warsztaty tematyczne w języku angielskim. W nauczaniu najbardziej lubi to, że ciągle może się rozwijać i poznawać nowych ludzi a największą nagrodą jest radość każdego dziecka, które mówi, że English is cool!. Uczniowie będący pod opieką nauczycielki zajmują czołowe miejsca w konkursach językowych. Niektórzy z nich wsółpracują z nami już ponad 10 lat...
Karolina Nowak - Absolwentka studiów 1szego stopnia-filologii angielskiej na Politechnice Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych-Dydaktyka języka angielskiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu. Aktualnie studentka drugiego roku studiów magisterskich filologii angielskiej na WSJO Poznań. Zainteresowania: języki obce, myślistwo, zwierzęta. Nauczanie języka angielskiego traktuje jako swoją pasję. Jest to wymagający proces lecz uśmiech towarzyszący dzieciom oraz zrozumienie iż język angielski to forma komunikacji a nie tylko "język obcy" to dla nauczyciela najbardziej satysfakcjonująca nagroda.

Nasze metody nauczania


Metoda komunikacyjna (the communicative approach) – Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Dzieci biorą udział w różnych scenkach, dialogach oraz obserwują i słuchają autentycznych materiałów. Tu nie ma odpowiedzi z klucza, każda opinia jest ważna.
TPR - Total Physical Response ®, jest metodą opierającą się na aktywacji obu półkul mózgowych za pomocą ruchu. To wspomaga analizę języka, jego zapamiętywanie a przede wszystkim aktywizuje dzieci do nauki. Wykorzystujemy naturalną energię dzieci, pozwalamy im się ruszać, doświadczać świata i odkrywać go wszystkimi zmysłami.
CLIL (Content and Language Integrated Learning) to zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, Jeszce prościej – to uczenie się jakiegokolwiek szkolnego przedmiotu w języku angielskim. CLIL prócz języka i treści międzyprzedmiotowych uczy samodzielności, kreatywności, analizy, syntezy, czyli wszystkiego, co przydatne jest w dorosłym życiu. W ostatnich latach CLIL stało się słowem– kluczem w edukacji w Europie i na świecie, właśnie z powodu wzrastającego zainteresowania takim nauczaniem w szkole podstawowej i średniej.
Oraz dodatkowe techniki i narzędzia on-line podnoszące atrakcyjność każdej lekcji.