EUPRO SCHOOL to miejsce dla wszystkich, którzy lubią się bawić, grać i odkrywać nowe umiejętności a przy okazji uczyć się języka angielskiego. Naszym celem jest zapewnienie uczniom maksimum przyjemności i satysfakcji w nauce języków obcych. Dążymy do tego dzięki zastosowaniu: ciekawych warsztatów, specjalistycznych metod, wykwalifikowanych nauczycieli, autorskich gier.

Zajęcia

Zdajemy sobie sprawy z digitalizacji procesu nauczania. Wykorzystujemy nowoczesne materiały dydaktyczne, tablice interaktywne, gry on-line, zabawy z komputerem. Jednocześnie przekonujemy dzieci, że gry planszowe, wspólna zabawa, czytanie książek to nie archaizmy, ale doskonałe uzupełnienie lekcji.

Oprócz spotkań z nauczycielem kurs językowy to także 

  • 12 godzin dodatkowych warsztatów,
  • ponad 60 autorskich gier planszowych i karcianych,
  • prawie 80 wykorzystywanych do nauki książek,
  • tablica interaktywna, laptopy

Nasze metody nauczania

Metoda komunikacyjna (the communicative approach) – Opiera się ona na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Dzieci biorą udział w różnych scenkach, dialogach oraz obserwują i słuchają autentycznych materiałów. Tu nie ma odpowiedzi z klucza, każda opinia jest ważna.
TPR – Total Physical Response®, jest metodą opierającą się na aktywacji obu półkul mózgowych za pomocą ruchu. To wspomaga analizę języka, jego zapamiętywanie a przede wszystkim aktywizuje dzieci do nauki. Wykorzystujemy naturalną energię dzieci, pozwalamy im się ruszać, doświadczać świata i odkrywać go wszystkimi zmysłami.
CLIL (Content and Language Integrated Learning) to zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, Jeszce prościej – to uczenie się jakiegokolwiek szkolnego przedmiotu w języku angielskim. CLIL prócz języka i treści międzyprzedmiotowych uczy samodzielności, kreatywności, analizy, syntezy, czyli wszystkiego, co przydatne jest w dorosłym życiu. W ostatnich latach CLIL stało się słowem– kluczem w edukacji w Europie i na świecie, właśnie z powodu wzrastającego zainteresowania takim nauczaniem w szkole podstawowej i średniej. 
Oraz dodatkowe techniki i narzędzia on-line podnoszące atrakcyjność każdej lekcji.

Bądź w kontakcie

Beata Suszczak
+40 660 671 780
Pon-Pt, 8:00-20:00